Huyệt vị, châm cứu chữa viêm xoang

Châm cứu chữa viêm xoang a- Lý: Nhiệt độc xung len đầu mặt( thủ túc dương, minh kinh) b- Pháp: Thông kinh hoạt lạc, thanh nhiệt, tiêu viên, giảI độc. c- Phương huyệt: 1- Thiên ứng 2- Hợp cốc 3- Thượng tinh 4- Thương nghinh hương 5-  Quyền liêu d- Gia giảm: – Viêm xoang trán: thêm dương bạch, thần đình, Bỏ thượng nghinh...